Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
March 31, 2005
Image Size
376 KB
Resolution
548×709
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,119
Favourites
25 (who?)
Comments
28
Downloads
68
×
self portrait by Tung-Monster self portrait by Tung-Monster
^^ colour pencil,
...look into the mirror then working^^...!
Add a Comment:
 
:iconnguyentran92:
nguyentran92 Featured By Owner Jan 30, 2012  Hobbyist Traditional Artist
then u must be a very talented gorilla [link]
Reply
:iconsh000rty:
Sh000rty Featured By Owner Dec 15, 2011  Student General Artist
self portrait XDDD By the way nice work!
Reply
:icontransparentsun27:
TransparentSun27 Featured By Owner Jan 24, 2010
Anh nḥn em làm đ̣ tu đi
Reply
:icontung-monster:
Tung-Monster Featured By Owner Jan 24, 2010
em đừng dại dột theo anh :rofl:
Reply
:icontransparentsun27:
TransparentSun27 Featured By Owner Jan 24, 2010
Đy là loi khuyn hay ṃt su cảnh báo. Còn ńu là ćm đoán thì em lại càng làm toi, ḅnh lì ko cho phép em bỏ cục
Reply
:icontung-monster:
Tung-Monster Featured By Owner Jan 24, 2010
ối!
Reply
:icontransparentsun27:
TransparentSun27 Featured By Owner Jan 24, 2010
Th́ tình hình em có chút hy vọng nào dc anh nḥn làm đ̣ tu ko th́
Reply
:icontung-monster:
Tung-Monster Featured By Owner Jan 26, 2010
hehe, nếu em ko biết sợ...
Reply
:icontransparentsun27:
TransparentSun27 Featured By Owner Jan 26, 2010
hh, em sẽ xem nhu là anh đã đ̀ng ý.

*cúi chào l̃ phép*..."đ̣ tu xin ra mắt su phụ"
Reply
:iconshangelina:
shangelina Featured By Owner Jul 7, 2005  Professional General Artist
well, if you draw so well, you're very evolved!!! :rofl:
Reply
Add a Comment: