Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
March 31, 2005
Image Size
376 KB
Resolution
548×709
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,024
Favourites
24 (who?)
Comments
28
Downloads
67
×
self portrait by Tung-Monster self portrait by Tung-Monster
^^ colour pencil,
...look into the mirror then working^^...!
Add a Comment:
 
:iconnguyentran92:
nguyentran92 Jan 30, 2012  Hobbyist Traditional Artist
then u must be a very talented gorilla [link]
Reply
:iconsh000rty:
Sh000rty Dec 15, 2011  Student General Artist
self portrait XDDD By the way nice work!
Reply
:icontransparentsun27:
Anh nḥn em làm đ̣ tu đi
Reply
:icontung-monster:
em đừng dại dột theo anh :rofl:
Reply
:icontransparentsun27:
Đy là loi khuyn hay ṃt su cảnh báo. Còn ńu là ćm đoán thì em lại càng làm toi, ḅnh lì ko cho phép em bỏ cục
Reply
:icontransparentsun27:
Th́ tình hình em có chút hy vọng nào dc anh nḥn làm đ̣ tu ko th́
Reply
:icontung-monster:
hehe, nếu em ko biết sợ...
Reply
:icontransparentsun27:
hh, em sẽ xem nhu là anh đã đ̀ng ý.

*cúi chào l̃ phép*..."đ̣ tu xin ra mắt su phụ"
Reply
:iconshangelina:
shangelina Jul 7, 2005  Professional General Artist
well, if you draw so well, you're very evolved!!! :rofl:
Reply
Add a Comment: